KINH LUÂN ĐIỆN – Hỷ Lạc #37

⚜️ Không phải tự nhiên Kinh luân được coi là 1 Pháp bảo tịnh hóa nghiệp chướng, cũng như là công cụ thiện xảo để tích tập thêm công đức.
⚜️ Bất kể bạn có phải là tín đồ Phật giáo hay không, chỉ cần quay hoặc ở gần một kim luân, bạn sẽ được nhận những năng lượng từ trường an lành vô cùng tích cực, khiến tịnh hóa vô vàn nghiệp xấu và giúp thân tâm trở nên an lạc.